Coaching

Coaching bij H&S Adviesgroep betekent op een persoonlijke, interactieve en doelgerichte manier aan de slag met de individuele groei en ontwikkeling van de medewerkers van je organisatie. Wij besteden hierbij aandacht aan bewustwording, intrinsieke motivatie en eigenaarschap van de talenten en ambities van medewerkers.

 

Ja, ik wil meer weten

Soorten coaching

Meer info over coaching

Een coachtraject bij H&S Adviesgroep is altijd maatwerk. Wij maken vooraf een plan van aanpak waarin zowel de vraagstelling, het beoogde doel als de specifieke werkwijze staan omschreven.

Binnen coaching kunnen alle werkgerelateerde vragen aan bod komen waar een medewerker of leidinggevende aan wil werken om zich te ontwikkelen. H&S Adviesgroep ondersteunt mensen bij het vinden van antwoorden op deze vragen op een professionele, persoonlijke en praktische manier. Onze coaches hechten bij de begeleiding veel belang aan het creëren van vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie. Met behulp van verschillende methodieken en tools zorgen wij ervoor dat mensen meer inzicht krijgen, maar stimuleren wij tevens dat hier concreet iets mee gedaan wordt en vooruitgang wordt bestendigd.

Ja, ik wil meer weten

Tools die we inzetten

Serious Gaming

Deze managementgame geeft op een speelse manier inzicht in de effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen en de consequenties van de gekozen aanpak tijdens veranderingstrajecten.

Profile Dynamics uitslag

Profile Dynamics

Via een Profile Dynamics® analyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de voorkeuren en drijfveren van mensen zijn en hoe zij in de praktijk handelen en denken, maar ook waar weerstand zit en hoe men deze kan beïnvloeden.

Assessment bespreken

Persoonlijkheidsvragenlijst

De persoonlijkheidsvragenlijst geeft een typering en beschrijving van de voorkeuren, het gedrag en houding van een persoon in relatie tot verschillende aspecten van het werk.

selectieassessment uitvoeren

Motivatievragenlijst

De motivatievragenlijst geeft inzicht in de factoren die het enthousiasme en de motivatie van een medewerker in het werk kunnen beïnvloeden.

coach jeroen neemt uitslag door

Leiderschapsvragenlijst

Deze vragenlijst geeft een overzicht van de leiderschapsrollen waar iemand de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die de persoon het meest waarschijnlijk zal aannemen in een team of groepssituatie.

Coach Monique

360 graden feedback

Dit onderzoek verschaft medewerkers gedetailleerde feedback omtrent hun competenties, gedrag, persoonlijkheid en andere werkgerelateerde kenmerken, vanuit verschillende perspectieven.

Monique Dijkhuizen

Wil jij aan de slag met coaching?

Neem contact op met Monique

Voor wie wij werken

H&S Adviesgroep werkt voor organisaties in Noord-Holland Noord, van verschillende omvang, uit diverse branches en elk met een ander vraagstuk op het gebied van organisatieadvies, teamontwikkeling en HR.