HR strategie

Op strategisch niveau adviseren en ondersteunen wij organisaties bij het creëren van een optimale samenhang tussen de missie, visie en organisatiedoelstellingen en de HR strategie.

 

Ja, ik wil meer weten

Soorten HR strategie

Meer info over HR strategie

Tegenwoordig zijn organisaties zowel intern als extern continu aan verandering onderhevig. Binnen deze context ontstaan daardoor regelmatig nieuwe HR vraagstukken. Waar acute vragen vaak direct worden opgepakt, wordt voor de grotere, lange termijn vragen helaas niet altijd voldoende tijd gevonden. Dit heeft tot gevolg dat een heldere strategie, een structuur en een duidelijke relatie tussen de verschillende HR onderwerpen soms ontbreekt. Wij helpen organisaties bij het creëren van samenhang tussen de organisatiestrategie, de HR strategie, HR pijlers en instrumentarium en de vertaalslag naar een concreet actieplan.

Onze HR Strategie projecten zijn vanzelfsprekend altijd maatwerk. Na het strategische HR vraagstuk intensief te hebben verkend met de betrokken stakeholders, komen wij met een op maat gesneden aanpak of advies.

Jeroen Veerman, Directeur

Wil jij aan de slag met je HR strategie?

Neem contact op met Jeroen

Voor wie wij werken

H&S Adviesgroep werkt voor organisaties in Noord-Holland Noord, van verschillende omvang, uit diverse branches en elk met een ander vraagstuk op het gebied van organisatieadvies, teamontwikkeling en HR.