Strategische Personeelsplanning

De wereld staat niet stil. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en het is belangrijk dat de personele bezetting goed is afgestemd op de veranderingen binnen en buiten de organisatie. Om voldoende wendbaar te zijn, nu en in de toekomst, is het dan ook belangrijk dat HR vormgeeft aan strategisch personeelsbeleid. Een positieve en aansprekende cultuur met vertrouwen en purpose als basis.

Strategisch Personeelsbeleid

Hoe zorg je dat afdelingen en medewerkers voldoende zijn afgestemd op de veranderingen in de organisatie en ontwikkelingen in de markt? Dat er meer zicht komt op de kwaliteit en dynamiek van de mensen in de teams en dus de gehele organisatie? Dat de medewerkers voldoende zijn opgeleid voor de toekomstige vraagstukken?

Strategische personeelsplanning (SPP) is een hulpmiddel om hier als managementteam meer grip op te krijgen. Het lost problemen niet vanzelf op, maar laat zien waar knelpunten zitten en hoe je tijdig kunt anticiperen en bijsturen. Een goed strategisch personeelsbeleid geeft de zekerheid dat het medewerkersbestand lenig genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst.

Onze visie

Wij geloven niet in een rekenkundige methodiek die precies berekent hoe groot ‘de gap’ is tussen het gewenste en het huidige personeelsbestand en gedetailleerde formatieplanningen. De toekomst is morgen weer anders en heeft te veel variabelen om zich te laten vangen in één rekenkundig model.

In onze visie is SPP eerder een cyclisch dialoog tussen leidinggevenden waarin zij gezamenlijk een analyse maken en daardoor tot beleidskeuzes komen. Kwantitatieve onderbouwingen zijn daarbij uiteraard een goed hulpmiddel. SPP is dan ook geen HR feestje. HR kan een faciliterende en/of een proces begeleidende rol pakken.

H&S Adviesgroep is dé partner als het gaat om het samen ontwikkelen en doorvoeren van een strategische personeelsplanning binnen jouw organisatie. We hebben hiervoor alle kennis en ervaring in huis en maken hierbij gebruik van onderstaand DMR (definiëren, meten en realiseren) model.

DMR Model
Jeroen Veerman, Directeur

Meer info over SPP?

Neem contact op met Jeroen