Assessment

Met de inzet van een assessment krijg je gericht antwoord op een selectie- of ontwikkelvraag. Het is een waardevolle en betrouwbare methode om zicht te krijgen op kwaliteiten en ontwikkelpunten van medewerkers. Persoonlijke aandacht, transparantie en feedback staan bij ons centraal.

 

Ja, ik wil meer weten

Soorten assessments

selectieassessment uitvoeren

Selectieassessment

Een selectieassessment is erop gericht te onderzoeken in hoeverre een kandidaat aansluit bij een bepaalde functie of rol. Met zicht op kwaliteiten, aandachtspunten en risico’s vergroot je het succes van een nieuwe medewerker.

ontwikkelassessment rollenspel

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment is erop gericht te onderzoeken in hoeverre een kandidaat potentie heeft om zich te ontwikkelen in of naar een bepaalde rol. Wij brengen in kaart waar kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen en geven zicht op ontwikkelbaarheid met advies over de opvolging.

Leiderschapsassessment

Met een leiderschapsassessment brengen we in kaart in hoeverre iemand de potentie heeft, of zich verder kan ontwikkelen als manager. Wij geven zicht op leiderschapskwaliteiten en ontwikkelpunten en geven advies over de ontwikkeling tot manager.

talentscan bespreken

Talentscan

Een talentassessment is er volledig op gericht de talenten en het potentieel van een medewerker in kaart te brengen. Het helpt bij het benutten van talent en wordt ook veel in teamverband ingezet.

Loopbaan APK

Loopbaan APK

Tijdens een loopbaan APK onderzoeken en toetsen we in hoeverre de huidige loopbaan (nog) aansluit bij de kwaliteiten, drijfveren en waarden van een medewerker. Deze laagdrempelige interventie geeft antwoord op actuele loopbaanvragen.

Ons assessment proces

Een assessment bij H&S Adviesgroep is maatwerk, maar het proces kent een aantal basisstappen die vrijwel altijd terugkomen.

1

Intake

Tijdens het intakegesprek met de opdrachtgever stemmen we de wensen en verwachtingen af. Wij adviseren over de in te zetten competenties en op basis van informatie over de vraag, rol en context stellen wij een passend assessmentprogramma samen.

assessment intake
2

Zelfstandig vragenlijst invullen

De kandidaat ontvangt de uitnodiging  met een toelichting over de assessmentdag. Een deel van het programma kan ter voorbereiding digitaal en zelfstandig thuis gemaakt worden.

assessment vragenlijst vullen
3

Assessmentdag

Tijdens de assessmentdag in Alkmaar wordt de kandidaat gedurende de hele dag begeleid door een van onze assessmentpsychologen. Verschillende onderdelen, volledig afgestemd op de persoon en de vraagstelling, worden doorlopen. Daarbij doen we er alles aan om de kandidaat op zijn gemak te stellen.

coaching met jeroen
4

Rapportage naar kandidaat

Na 5 werkdagen ontvangt de kandidaat, conform onze beroepscode, de assessmentrapportage eerst zelf. Naar wens bespreken we samen de rapportage.

Uitslag bespreken met coach sara
5

Rapportage naar opdrachtgever

Met akkoord van de kandidaat wordt de rapportage gedeeld met de opdrachtgever. Indien gewenst wordt het assessment nabesproken in een driegesprek tussen opdrachtgever, deelnemer en assessmentpsycholoog. We geven toelichting en bieden handvatten hoe de verdere ontwikkeling vorm te geven.

gesprek met 3 personen

Meer info over assessments

De basis van een assessment is het verkrijgen van inzicht in kwaliteiten en ontwikkelpunten. Je krijgt een objectief beeld van de competenties van een medewerker, zicht op de ontwikkelbaarheid van deze competenties en een concreet advies over de opvolging. Het assessment is niet een doel op zich, maar een belangrijk middel dat helpt bij het maken van een onderbouwde beslissing. Daarnaast kan het de ontwikkeling van de kandidaat een enorme boost geven.

Onze assessmentpsychologen zijn expert in hun vakgebied en zorgen er met behulp van betrouwbare en gevalideerde instrumenten voor dat een zorgvuldig en kwalitatief beeld wordt geschetst. Bij het uitvoeren van onze assessments in Alkmaar hechten wij waarde aan een fijne leerervaring. Ons doel is om kandidaten altijd met een ‘plus’ de deur uit te laten gaan. Dit doen we door middel van persoonlijke aandacht, een transparant proces en feedback gedurende de assessmentdag.

Ja, ik wil meer weten

Tools die we inzetten

Serious Gaming bordspel

Serious Gaming

Deze managementgame geeft op een speelse manier inzicht in de effectiviteit van verschillende leiderschapsstijlen en de consequenties van de gekozen aanpak tijdens veranderingstrajecten.

Profile Dynamics uitslag

Profile Dynamics

Via een Profile Dynamics® analyse wordt inzichtelijk gemaakt wat de voorkeuren en drijfveren van mensen zijn en hoe zij in de praktijk handelen en denken, maar ook waar weerstand zit en hoe men deze kan beïnvloeden.

Assessment bespreken

Persoonlijkheidsvragenlijst

De persoonlijkheidsvragenlijst geeft een typering en beschrijving van de voorkeuren, het gedrag en de houding van een persoon in relatie tot verschillende aspecten van het werk.

coach jeroen neemt uitslag door

Leiderschapsvragenlijst

Deze vragenlijst geeft een overzicht van de leiderschapsrollen waar iemand de voorkeur aan geeft. Het identificeert de stijl die de persoon het meest waarschijnlijk zal aannemen in een team of groepssituatie.

rollenspel

Rollenspel

Tijdens het rollenspel krijgt de medewerker aan de hand van een vooraf omschreven casus de gelegenheid om gedrag te laten zien. Bij het rollenspel maken wij gebruik van een professionele trainingsacteur.

Capaciteitentest maken

Capaciteitentest

De capaciteitentest meet het intellectueel werk- en denkniveau, en dus het vermogen om nieuwe informatie eigen te maken. Dit werk- en denkniveau wordt ook gezien als het potentieel voor een specifieke taak of functie. De resultaten zetten we af tegen een voor de functie relevante normgroep.

Coach Monique met kandidaat

Competentiegericht interview

In het competentiegericht interview zoomen we in op de vooraf geselecteerde competenties. Aan de hand van persoonlijke ervaringen en het bespreken van de vragenlijsten, maken we een verdiepingsslag in het assessment.

Monique Dijkhuizen

Wil jij aan de slag met een assessment?

Neem contact op met Monique

Je kunt ook direct een assessment samenstellen

Stel zelf jouw assessment samen

Voor wie wij werken

H&S Adviesgroep werkt voor organisaties in Noord-Holland Noord, van verschillende omvang, uit diverse branches en elk met een ander vraagstuk op het gebied van organisatieadvies, teamontwikkeling en HR.