Een stevige topstructuur neerzetten met selectieassessments bij SED

Eind 2019 stond de ambtelijke organisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (de SED organisatie) aan de vooravond van een wijziging van de topstructuur. Wij hebben SED mogen ondersteunen bij het selecteren van 17 nieuwe leidinggevenden aan de hand van selectieassessments.

Selectie volgens de STAR-methodiek

Het aannemen van de nieuwe top van de organisatie vroeg om een professionele en zorgvuldige aanpak. De SED heeft selectiecommissies samengesteld, en hebben ons gevraagd om de leden te voorzien in handvatten voor het voeren van een goed sollicitatiegesprek. De projectgroep van SED heeft zo’n 50 interne collega’s geworven die deel wilden nemen aan de selectiegesprekken met alle nieuwe leidinggevenden. Samen met de projectgroep hebben wij een training op maat ontwikkeld: “selectie volgens de STAR-methodiek”. In deze training nemen we deelnemers mee in deze gestructureerde en onderbouwde interviewmethode en de benodigde gesprekstechnieken voor een geslaagd sollicitatiegesprek.

Deze training is vervolgens in 3 sessies gegeven aan alle leden van de selectiecommissies. “Het overgrote deel van de training was oefenen met gespreksvoering, daar werd serieus en met plezier samengewerkt. De laatste groepen medewerkers zijn in februari 2020 getraind in de STAR-methodiek.” Volgens Norma van Toledo, Projectcoördinator bij SED.

Selectieassessments

Corona had voor wat vertraging gezorgd, maar Norma heeft al snel een ‘go’ gekregen om het werving- en selectieproces -binnen de richtlijnen van het RIVM- aangepast vorm te geven. “Er is gekozen voor eerst digitale selectiegesprekken via MS Teams. Het reeds geplande assessment kon daarna met enige aanpassingen, binnen de richtlijnen van het RIVM, bij H&S Adviesgroep plaatsvinden. Hulde voor het assessmentbureau H&S Adviesgroep voor hun flexibele inzet en medewerking!”

Capaciteitentest maken
Selectieassessment

17 topfuncties ingevuld

5 maanden lang zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd bij SED en hebben wij daarna selectieassessments uitgevoerd. Aan de hand van die selectieassessments heef de projectgroep met onderbouwde keuzes in september 17 nieuwe leidinggevenden kunnen aannemen. Het gaat hierbij om 3 domeinmanagers en 14 afdelingshoofden.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren?

“De SED organisatie kijkt terug op een mooi project. Het project heeft door de pandemie een beroep gedaan op de flexibiliteit van alle betrokkenen. Als er zaken dreigden mis te gaan werd het met elkaar opgelost. Inmiddels zijn alle nieuwe leidinggevenden daadwerkelijk actief binnen de SED organisatie en zetten zij, samen met de medewerkers van alle afdelingen, de schouders onder de doorontwikkeling van de organisatie. We danken de partners als H&S voor hun deskundigheid in dit proces.”

Norma van Toledo
Projectcoördinator SED organisatie

Meer info over selectieassessment?

Neem contact op met Sara