Serious Gaming

Serious Gaming is gestoeld op ervaringsgericht leren. Door aan den lijve te ervaren hoe een proces verandert door jouw eigen acties, zie je direct het resultaat. Dit is precies de insteek van de ActeeChange™. Deze interactieve management game wordt ingezet om veranderingen teweeg te brengen en leiders nieuwe inzichten te geven.

H&S Adviesgroep zet ActeeChange™ in als onderdeel van;

Serious Gaming met een computersimulatie

De game vertaalt de veranderingscyclus en de niveaus van weerstand in een computersimulatie, die bestaat uit een aantal zeer realistische scenario’s. Bijvoorbeeld een fusie, het invoeren van een nieuw CRM-systeem of het implementeren van LEAN management. Het project of de verandering wordt gevisualiseerd als een boot, met de stakeholders als pionnen die de spelers aan boord moeten houden.

De game geeft onmiddellijk feedback op elke beslissing die een speler of team neemt. Het resultaat wordt besproken met de deelnemers en brengt een dialoog op gang over de eigen keuzes en de gevolgen daarvan binnen veranderingstrajecten. Waarom boeken we geen snelheid? In welke fase van verandering zitten we? En kiezen we voor het maken van progressie of het verminderen van weerstand?

Serious Gaming bordspel met het team

Wanneer Serious Gaming

Bij H&S Adviesgroep zetten we Serious gaming in als tool in bij verschillende vraagstukken:

  • Selectie- en ontwikkelassessments op het vlak van leiderschap, projectmanagement en verandermanagement;
  • Kick-off voor individuele coaching voor beginnend of ervaren leiders;
  • Teamtraining voor versterken van samenwerking en effectiviteit binnen management- en directieteams.
Monique Dijkhuizen

Wil jij aan de slag met Serious Gaming?

Neem contact op met Monique