Dynamiek en samenwerken

Hoe kan ik teams binnen onze organisatie stimuleren om het samenwerken nog meer te verbeteren en het beste uit zichzelf en elkaar te halen? Hoe bevorder ik het teamwork en de onderlinge communicatie? En hoe zorg ik ervoor dat mijn teams bestand zijn tegen de veranderende complexe omgeving waarin zij opereren?

H&S Adviesgroep helpt teams bij het versterken van de samenwerking, het verbeteren van de teamdynamiek en zo het vergroten van de teamperformance.

Maatwerk en draagvlak

Bij H&S Adviesgroep vinden we het belangrijk dat teamontwikkeling aansluit op de specifieke behoeften van de groep en dat er sprake is van medeverantwoordelijkheid en draagvlak binnen het team. Voor een structurele en duurzame verandering is het noodzakelijk om in een veilige omgeving te werken aan nieuw gedrag. Ook is het belangrijk om te kijken naar (onbewuste) onderliggende drijfveren, overtuigingen en patronen en deze bespreekbaar te maken. Daarnaast is het ons inziens van belang om het geleerde te blijven borgen in de dagelijkse praktijk.

Onze Teamontwikkelingsprogramma’s zijn altijd maatwerk. Zo focussen we de ene keer op teambuilding, het leren geven van constructieve feedback of het beter leren kennen van elkaars kwaliteiten, drijfveren, voorkeursstijlen en valkuilen met behulp van de kleurensystematiek van Profile Dynamics. De andere keer besteden we meer aandacht aan het afstemmen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden. Ook geven we aandacht aan effectief omgaan met en leiding geven aan veranderingsprocessen met behulp van Serious Gaming.

Piramide van Lencioni

Een veel gebruikt model bij teamontwikkeling is de piramide van de Amerikaanse organisatieadviseur, Patrick Lencioni. In zijn internationale bestseller “De 5 frustraties van teamwork” zoomt hij in op de vijf succesfactoren van sterk teamwork en staat hij tevens stil bij de vijf belangrijkste frustraties in het samenwerken. Met behulp van dit model kunnen we vaak snel zien waar het in het team nog aan schort en waar de focus op moet komen te liggen in het ontwikkelingstraject om de dynamiek en samenwerking te verbeteren. Zo is het creëren van vertrouwen binnen het team altijd de basis om tot goede resultaten te kunnen komen.

Piramide van Lencioni

Onze teamontwikkelingstrajecten

Onze teamontwikkelingsprogramma’s worden gekenmerkt door:

  • Ervaringsgericht leren;
  • Gebruik van voorbereidings- en opvolgingsopdrachten voor het realiseren van een continu proces van ontwikkeling en borging van het geleerde;
  • Sturing op zelfmanagement van de deelnemers (verantwoordelijkheid krijgen en nemen);
  • Praktische opzet en directe toepasbaarheid;
  • Inzet van professionele trainingsacteurs om gedrag inzichtelijk te maken en actief te oefenen met vaardigheden;
  • Gebruik van eigen en herkenbare voorbeelden uit de praktijk en bewezen theorieën.

Meer info over dynamiek en samenwerken?

Neem contact op met Monique