Loopbaan APK voor 80 medewerkers van Rabobank Kop van Noord-Holland

Vanuit het thema “Medewerkers in hun kracht” hecht Rabobank Kop van Noord-Holland veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Daarbij gaat het om het bewust maken van medewerkers met betrekking tot persoonlijk leiderschap, vitaliteit, loopbaankeuzes en de eigen verantwoordelijkheid daarin.

In dit kader hebben wij 80 loopbaan APK’s uitgevoerd. Deze loopbaan APK’s zijn korte, laagdrempelige interventies, bedoeld om medewerkers een duwtje in de rug te geven bij het vormgeven van hun verdere loopbaan. 

Loopbaan APK

Voor de loopbaan APK bij Rabobank hebben we twee vragenlijsten ingezet en is er een interview geweest met onze consultants om te achterhalen wat hun persoonlijke loopbaan vraag is. Een vraag kan bijvoorbeeld zijn:

  • Wat wil ik nu eigenlijk qua werk?
  • Pas ik nog wel in deze veranderende werkomgeving?
  • In welke taken komt mijn talent het beste tot zijn recht?

Voor alle 80 medewerkers hebben we de sterke en zwakke persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Aan de hand daarvan onderzoeken we de ontwikkelrichtingen en krijgen medewerkers concrete handvatten, tips en advies.

Loopbaancoaching

Nadat we 80 loopbaan APK’s hadden uitgevoerd, bleek dat sommige medewerkers gebaat zijn bij meer dan alleen een duwtje in de rug. Voor deze groep hebben we ook loopbaancoaching ingezet. Tijdens dit traject hebben de medewerkers samen met onze ervaren consultants de verdere talenten en ontwikkelpunten onderzocht. We hebben ze geholpen met het onderzoeken van nieuwe loopbaanpaden en we hebben ze ondersteunt bij de stappen naar een andere functierichting.

coaching met jeroen

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren?

“H&S heeft onze bank op professionele wijze ondersteund bij de loopbaanbegeleiding van diverse medewerkers. Medewerkers krijgen inzicht in toekomstige loopbaanmogelijkheden en handvatten hiermee aan de slag te gaan. Het draagt bij aan de bewustwording zelf de regie te voeren over je eigen loopbaan”

Judith Bredewold, HR Adviseur Rabobank Kop van Noord-Holland.