Leiderschapsontwikkeling

Hoe geef ik leiding aan verandering? Op welke manier ga ik om met de weerstand in mijn team? En hoe stimuleer ik de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers?

Heb jij de wens om op het gebied van leiderschap te groeien en je persoonlijke effectiviteit te versterken? Leiderschapsontwikkeling bij H&S Adviesgroep biedt hiervoor de oplossing.

Waarom leiderschapsontwikkeling?

Goed leiderschap is één van de belangrijkste pijlers voor het succes van je organisatie. Het ontwikkelen van effectief leiderschap heeft namelijk niet alleen impact op de prestaties van de leidinggevende zelf, maar ook op de performance van het team en daarmee op de gehele organisatie.

Je rekent erop dat de leidinggevenden in je organisatie samen met de medewerkers zorgen voor goede resultaten, vernieuwing en groei. Dat ze verantwoordelijkheid nemen, een visie hebben voor de toekomst, handelen in het belang van de organisatie, af en toe stevig sturen, maar ook kunnen delegeren en loslaten. Je wilt dat ze talent herkennen, het eigenaarschap van mensen bevorderen en in staat zijn om medewerkers te inspireren. Veel organisaties vragen dus nogal wat van hun leidinggevenden.

Aandacht voor leiderschapsontwikkeling en individuele leiderschapscoaching is hiermee een vanzelfsprekendheid. Je doet er dan ook verstandig aan om als organisatie hierin te investeren.

Verschillende leiderschapsstijlen

Inmiddels zijn er heel veel verschillende theorieën op het gebied van leiderschap. Aangezien de effectiviteit van de stijl van leidinggeven echter grotendeels wordt bepaald door de specifieke situatie, is iedere leidinggevende gebaat bij het soepel leren schakelen tussen verschillende leiderschapsstijlen, zoals bijvoorbeeld transactioneel en transformationeel leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling bij H&S Adviesgroep

In onze individuele leiderschapstrajecten vergroten we de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevende door middel van zelfreflectie, zelfinzicht en zelfontwikkeling. H&S Adviesgroep vindt het belangrijk om maatwerk te leveren en, afhankelijk van de persoonlijke leerdoelen van de kandidaat, definitief vorm te geven aan de leiderschapsontwikkeling.

Wij werken tijdens de coachingsessies niet alleen aan de bewustwording en het creëren van beweging, maar ook aan de borging van zaken, zodat het leereffect op de lange termijn bestendigd wordt. Door gebruik te maken van methodieken uit de positieve psychologie, zoals bijvoorbeeld oplossingsgericht coachen en appreciative inquiry, voorkomen wij dat de nadruk alleen komt te liggen op alle tekortkomingen en aandachtspunten. Wij maken optimaal gebruik van de aanwezige kwaliteiten en talenten van de leidinggevende.

Rollenspel met trainingsacteur

Daarnaast benutten wij vanzelfsprekend onze kennis op het gebied van verschillende leiderschapsstijlen zoals coachend- en situationeel leiderschap, verandermanagement, competentiegericht ontwikkelen, samenwerken en communicatie. Hiermee zullen wij de vaardigheden van de leidinggevende versterken. Regelmatig maken we hierbij gebruik van onze ervaren trainingsacteurs om de geleerde vaardigheden in de praktijk te kunnen oefenen.

In sommige gevallen adviseren wij om voorafgaande aan het coachingstraject een leiderschapsassesssment of een 360 graden feedback onderzoek in te zetten, zodat de leidinggevende in staat is om de persoonlijke leerdoelen concreter te formuleren en wij in de gelegenheid zijn om echt maatwerk te leveren.

Monique Dijkhuizen

Meer info over leiderschapsontwikkeling?

Neem contact op met Monique