Een nieuwe gesprekkencyclus ontwerpen en implementeren bij Bakker Brothers

De internationale organisatie Bakker Brothers hebben wij ondersteund bij het ontwerpen, introduceren en implementeren van een nieuwe gesprekkencyclus. Deze gesprekkencyclus moest bijdragen aan het voeren van een goed gesprek, het eigenaarschap van medewerkers stimuleren en de betrokkenen meer energie opleveren

De aanleiding

Na een herijking van de strategie binnen Bakker Brothers, wilde zij graag dat ook hun HR Strategie hierop zou aansluiten. Om te weten waar ze op dat moment stonden heeft Judith Stoop, HR Manager bij Bakker Brothers, ons gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren.

“hier kwamen veel nuttige punten uit voort en daar zijn we actief mee aan de slag gegaan. Zo ook met de gesprekkencyclus in het kader van de beoordelingen die we op dat moment hadden. We hadden al jaren het idee dat we hier ‘iets mee moesten’, maar uit het MO bleek dat ook de medewerkers het tijd vonden voor vernieuwing. Omdat de samenwerking met H&S prettig verliep en omdat zij bedrijven van een soortgelijke grootte hier eerder in geadviseerd hebben, hebben we besloten dit verandertraject samen aan te gaan.”

Judith Stoop, HR Manager Bakker Brothers
Een samenwerkingsgerichte aanpak

De samenwerking verliep bijzonder prettig volgens Judith: “de lijnen zijn kort, waardoor we snel stappen konden zetten in het proces. Corona dreigde hier en daar wat roet in het eten te gooien, maar door middel van Teams overleggen en de flexibele instelling van H&S en onze collega’s hebben we de snelheid erin kunnen houden. Wat erg fijn is, is dat de input en feedback van medewerkers en leidinggevenden op meerdere momenten is opgehaald. Daardoor hebben de collega’s mee kunnen denken en hun bijdrage aan het project kunnen leveren.”

Gesprekscyclus ontwerpen
Een positieve, toekomstgerichte dialoog

Dankzij de goede inzet van alle medewerkers van Bakker Brothers hebben we een nieuwe gesprekscyclus kunnen ontwerpen en ook geïmplementeerd. Zij hebben nu volgens de HR Manager een mooie tool in handen waarmee medewerkers en leidinggevenden met elkaar in gesprek gaan: “Het prikkelt alle collega’s om over hun eigen ontwikkeling na te denken. De eigen ontwikkeling is een meer centrale rol gaan spelen in de gesprekken en geeft de collega’s meer de lead over hun eigen carrière.”

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren?

“We hebben de samenwerking als zeer prettig ervaren. Doordat Sara en Monique van H&S het afnemen van het mto voor ons hadden begeleid, hadden ze al een goed beeld van onze organisatie. Daarnaast zijn, zoals gezegd, de lijnen kort en hierdoor konden we samen snel schakelen en op situaties inspelen. En zijn we tot een passende opzet gekomen van de periodieke ontwikkelgesprekken.”

Jutith Stoop, HR Manager

Monique Dijkhuizen

Meer info over gesprekkencyclus?

Neem contact op met Monique