Medewerkersonderzoek

Medewerkers zijn de motor van de organisatie. Heb jij behoefte aan inzicht in wat er goed gaat en wat beter kan binnen de organisatie? Vraag het de belangrijkste spelers: de medewerkers. Medewerkersonderzoek biedt de mogelijkheid om zicht te krijgen op algemene thema’s als tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid en om medewerkers te betrekken in de bedrijfsvoering. De resultaten van het onderzoek vormen namelijk hét startpunt om gericht aan de slag te gaan en als organisatie te blijven groeien, met de zekerheid van draagvlak en slagen.

Waarom een medewerkersonderzoek?

Een medewerkersonderzoek geeft je inzicht in hoe medewerkers in de organisatie staan. Tegelijkertijd zorgt het binnen de organisatie voor een open gesprek over verbetering. Het geeft een directe indicatie van het reilen en zeilen van de organisatie én concrete feedback voor verbetering. Daarom heeft het inmiddels bij veel organisaties een plek in het managementinformatie dashboard. Niet gek, want ook vanuit de business gaat het om grote financiële belangen.

Tevreden medewerkers zorgen voor:

  • Meer productiviteit
  • Een hogere klanttevredenheid
  • Een lager ziekteverzuim
  • Een lager verloop

Tevreden medewerkers

Het meest bekend is het medewerkerstevredenheidsonderzoek, ook wel afgekort met MTO. Het is reeds achterhaald dat in dit onderzoek alleen wordt gekeken naar tevredenheid van medewerkers, het geeft zicht op veel meer. Het MTO gaat om een organisatiebreed onderzoek waarbij op verschillende thema’s feedback wordt opgehaald van medewerkers.

Medewerkersonderzoek is maatwerk

Bij H&S Adviesgroep is elk medewerkersonderzoek maatwerk. Jouw organisatie, doelen en thema’s staan centraal. Wij adviseren en stemmen samen af over de inhoud, de vorm en doelgroep. We kunnen beginnen met een 0-meting om op organisatiebreed niveau de ervaring op te halen. Dit kun je goed opvolgen met pulse-metingen naar specifieke onderwerpen waar extra aandacht voor nodig blijkt. Of er is wellicht een specifiek thema waar je naar wilt vragen.


Neem de actuele ontwikkelingen mee en krijg feedback van medewerkers over hun ervaring. We kijken naar het communicatieplan, rollen het onderzoek uit en houden nauw contact om de voortgang te monitoren.

Het resultaat

De resultaten van het medewerkersonderzoek worden opgeleverd in een overzichtelijke rapportage die inzicht geeft in de kwaliteiten en aandachtspunten voor de organisatie. Eigenlijk is dit pas de start, want met deze rapportage kan binnen de organisatie een actieplan worden opgezet. H&S Adviesgroep is ook de partner als het gaat om de uitvoering van acties die voortvloeien uit het medewerkersonderzoek. Wij helpen je graag met presentaties en workshops om handen en voeten te geven aan de resultaten. Daarnaast staan wij voor je klaar met adviezen over HR vraagstukken als je daar behoefte aan hebt.

medewerkersonderzoek met sara
Presentatie medewerkersonderzoek

Benchmark

Een belangrijk aspect van medewerkersonderzoek is het gebruik van benchmark gegevens. Benchmarking houdt in dat de resultaten van het onderzoek worden vergeleken met die van andere organisaties uit bijvoorbeeld dezelfde sector, branche of regio. Dit biedt waardevolle referentiepunten en maakt het mogelijk om prestaties te beoordelen ten opzichte van anderen. H&S Adviesgroep biedt een benchmark op regionaal niveau.

Het gebruik van benchmark gegevens kan verschillende voordelen hebben. Ten eerste geeft het organisaties een duidelijk beeld van hoe zij presteren ten opzichte van hun concurrenten. Dit stelt hen in staat om zwakke punten te identificeren en gerichte actieplannen op te stellen om deze aan te pakken.

Daarnaast bieden benchmark gegevens ook perspectief en context. Door de resultaten af te zetten tegen die van andere organisaties, kunnen trends en patronen worden ontdekt die anders mogelijk over het hoofd zouden worden gezien.

BI tool

Met behulp van Power BI bieden we de rapportage ook digitaal aan. De tool maakt het mogelijk om de data in real-time te visualiseren, waardoor trends en patronen direct zichtbaar worden. Het biedt de mogelijkheid om verschillende kenmerken met elkaar te combineren. Zo kan bijvoorbeeld medewerkerstevredenheid worden gekoppeld aan andere relevante gegevens zoals afdeling, geslacht, leeftijd en locatie. Op deze manier kunnen organisaties diepgaande inzichten verkrijgen en verbanden leggen tussen verschillende factoren binnen de organisatie.

Is een medewerkersonderzoek wettelijk verplicht?

Er staat nergens in de wet beschreven dat het medewerkersonderzoek verplicht is. Wel wordt in de Arbowet gesproken over psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk dat voor stress kan zorgen. Als werkgever ben je verplicht om actief beleid te voeren voor het voorkomen of beperken van deze belasting. Om te meten wat er speelt op dit vlak, is een medewerkersonderzoek de juiste tool. Bovendien zijn organisaties die een ISO9001 certificering willen behalen of behouden wél verplicht om onderzoek te doen naar de ervaring van medewerkers.

Medewerkersonderzoek processtappen

1

Plan van aanpak

We stemmen de wensen af en stellen een projectplan op voor het onderzoek, zoals het bepalen van de scope, de planning, communicatiekanalen, segmentaties (groepen) en de inhoud.

Plan van aanpak bespreken medewerkersonderzoek
2

Communicatie

We zorgen voor goede en duidelijke communicatie richting de medewerkers over dát het onderzoek eraan komt, waarom deelname belangrijk is en om mogelijke vragen te kunnen beantwoorden.

wij communiceren het medewerkersonderzoek binnen jouw organisatie
3

Onderzoek

Het onderzoek wordt ingezet en elke werknemer kan de (online) vragenlijst invullen.

4

Resultaten en advies

Wij analyseren de resultaten, stellen een terugkoppeling op in de vorm van een rapportage en een presentatie. Ook geven wij advies over de opvolging hiervan.

MO uitslag presenteren
5

Opvolging

Op basis van de resultaten het medewerkersonderzoek opvolgen, acties bepalen en uitvoeren.

acties bespreken na het medewerkersonderzoek
Jeroen Veerman, Directeur

Meer info over medewerkersonderzoek?

Neem contact op met Jeroen