Krappe arbeidsmarkt; 4 tips voor behoud en betrokkenheid van je medewerkers

De spanning op de arbeidsmarkt is in tijden niet zo hoog geweest. In het derde kwartaal van 2021 waren er per 100 werklozen 126 vacatures beschikbaar (CBS, 2022). Kortom: we hebben te maken met een kandidatenmarkt. Dit maakt zowel het aantrekken van nieuwe medewerkers als het behouden van goede medewerkers van cruciaal belang en tegelijkertijd best een uitdaging. Ik geef je in deze blog 4 tips om je medewerkersbetrokkenheid te vergroten en daarmee het verloop te beperken.

Het belang van medewerkersbetrokkenheid

Waar 78% van de organisaties aangeeft moeite te hebben met het aantrekken van nieuwe medewerkers, geeft slechts 35% van de ondervraagde organisaties aan dat ze maatregelen treffen om medewerkers voor de organisatie te behouden (CNV, 2021). Dat is dweilen met de kraan open.

Uit onderzoek van Gallup (2013) blijkt dat medewerkersbetrokkenheid, naast veel andere positieve effecten, zorgt voor een afname in het verloop van medewerkers tot 65%. Om medewerkers te behouden is het dus cruciaal om betrokkenheid te vergroten. Het levert je duurzame arbeidsrelaties op, waardoor kennis en expertise in huis blijft en kans krijgt om te groeien en medewerkers bovendien efficiënter werken.

En voor wie nog niet overtuigd is, draai ik het graag om: verloop binnen jouw organisatie zorgt voor enorme kosten. Denk aan exit kosten, kosten voor verlies in productiviteit, kosten voor het opnieuw vervullen van de functie en de inwerkkosten voor de nieuwe medewerker. Reden genoeg om te investeren in medewerkersbetrokkenheid.

Met medewerkersbetrokkenheid creëer je gelukkige medewerkers.

Betrokkenheid vergroten

In een krappe arbeidsmarkt is medewerkersbetrokkenheid dus van groot belang, maar hoe creëer je betrokkenheid? Wij merken dat dit voor veel organisaties in Noord-Holland een flinke uitdaging is. Daarom 4 tips om medewerkersbetrokkenheid te vergroten en ervoor te zorgen dat je de achterdeur dicht houdt.

Tip 1 betrokken leider

De manager is bepalend voor 70% van de variantie in teambetrokkenheid (Gallup, 2013). Medewerkers willen goede relaties, specifiek met een manager die ze coacht naar een volgend niveau. De leider drijft in dit geval medewerkersbetrokkenheid.

Tip 2 duidelijke koers

Als het binnen een organisatie ontbreekt aan duidelijke waarden of visie, is het ingewikkeld om medewerkers te betrekken. Dit begint bij bewustwording van het concept medewerkersbetrokkenheid. Haak leidinggevenden binnen de organisatie aan en zorg dat de koers binnen de organisatie helder wordt gecommuniceerd met alle medewerkers.

Tip 3 herken en ontwikkel talent

Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden is belangrijk voor medewerkers. Dit laat zien dat er vertrouwen is in een lange termijn samenwerking, waardoor medewerkers zich eerder betrokken voelen. Je kunt medewerkers de kans bieden om te groeien door middel van training en coaching. Om te ontdekken wat het potentieel van een medewerker ligt, raden wij een assessment of een talentscan aan als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling.

Tip 4 betrek je medewerkers

Medewerkersbetrokkenheid door medewerkers te betrekken. Dat klinkt logisch toch? Maar zo logisch is dat voor veel organisaties niet. Uit onze poll kwam naar voren dat de gemiddelde organisatie (58%) maar ‘soms’ vraagt om feedback van medewerkers. Zonde, want deze informatie is juist belangrijk als je in kaart wilt brengen waar jouw medewerkers behoefte aan hebben.

Een medewerkersonderzoek is de eerste stap naar medewerkersbetrokkenheid.

Wil jij serieus aan de slag met het behouden van jouw medewerkers? Benieuwd naar waar ze behoefte aan hebben, wat ze motiveert en bezighoudt? Wij kunnen je helpen om dit inzichtelijk te maken met de inzet van ons medewerkersonderzoek op maat.

Met een medewerkersonderzoek van H&S Adviesgroep staan jouw organisatie, doelen en thema’s centraal. Wij adviseren en stemmen samen af over de inhoud, de vorm en doelgroep. Wellicht is er behoefte aan een organisatiebrede 0-meting of juist korte, frequente metingen over een specifiek onderwerp. Het is slim om actuele ontwikkelingen mee te nemen in het onderzoek zodat je hierover de feedback van je medewerkers ontvangt.

Ik help je graag bij het opzetten van een goed medewerkersonderzoek dat past bij jouw organisatie.

Meer info over medewerkersonderzoek?

Neem contact op met Sara