De uitvoering van het medewerkersonderzoek voor GP Groot in 2024

Dit jaar hebben wij GP Groot opnieuw begeleid bij hun medewerkersonderzoek. We hebben hen ondersteund bij het ontwikkelen van een op maat gemaakte vragenlijst die aansluit bij hun specifieke behoeften en doelen. Daarnaast hebben we de communicatie naar de medewerkers afgestemd, zodat iedereen goed geïnformeerd is en actief kan deelnemen aan het onderzoek. De resultaten zijn verwerkt in een gedetailleerde (digitale) rapportage van de verzamelde data. Tenslotte hebben we een uitgebreide eindpresentatie gegeven aan de directie, waarin we de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen hebben gedeeld om de organisatie verder te versterken.

De beleving van GP Groot

Net als in voorgaande jaren heeft H&S Adviesgroep ook in 2024 het medewerkersonderzoek voor GP Groot uitgevoerd. In nauwe samenwerking met H&S zijn we tot een verkorte vragenlijst gekomen waarbij wel nog een vergelijking mogelijk was met onze eerdere onderzoeken. Nog nooit hebben zoveel medewerkers van GP Groot deelgenomen aan het medewerkersonderzoek als dit jaar.

Het uitrollen van het medewerkersonderzoek over alle verschillende locaties en bedrijfsonderdelen van GP Groot is altijd een uitdaging, maar we hebben het met elkaar tot een goed einde gebracht. De begeleiding van H&S Adviesgroep gedurende het hele traject was prettig, met name vanwege de korte communicatielijnen die het proces soepel en efficiënt maakten.

Een nieuwe toevoeging dit jaar was de inzet van een Power BI Tool, waardoor de resultaten van het medewerkersonderzoek nog mooier en inzichtelijker in kaart konden worden gebracht. Deze visuele presentatie van de data heeft elk MT binnen GP Groot van waardevolle informatie voorzien. Dit stelt hen in staat om gericht te werken aan verbeteringen binnen het bedrijf, met als ultiem doel dat elke medewerker met een glimlach naar het werk gaat en met dezelfde glimlach weer naar huis keert. Daarmee werken we aan het nog mooier maken van GP Groot.

De samenwerking met H&S Adviesgroep wordt door GP Groot als zeer positief ervaren, en de resultaten van het medewerkersonderzoek leveren steeds opnieuw concrete aanknopingspunten op voor verdere optimalisatie.

Teun van Wijngaarden
HR Adviseur

Monique Dijkhuizen

Meer info over medewerkersonderzoek?

Neem contact op met Monique