MDIEU subsidie

Wat is de MDIEU subsidie?

Als HR manager ben je wellicht bekend met verschillende subsidies en regelingen die bedrijven kunnen helpen bij het verbeteren van hun personeelsbeleid en het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers. Een van deze subsidies is de MDIEU subsidie.

De MDIEU subsidie staat voor Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Het is een subsidieregeling die specifiek gericht is op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en employability binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB). Met deze subsidie kunnen individuele MKB-bedrijven financiële ondersteuning krijgen om activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Voor wie is de MDIEU subsidie bedoeld?

De MDIEU subsidie is specifiek bedoeld voor MKB-bedrijven die willen investeren in het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Als HR manager speel je hierin een belangrijke rol, omdat jij onder andere het personeelsbeleid en de ontwikkeling van medewerkers faciliteert.

Nederlanders worden steeds ouder en loopbanen duren langer. Het is belangrijk dat werkenden zo lang mogelijk gezond en gemotiveerd kunnen werken. De subsidie richt zich op het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan de gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers. Dat kunnen verschillende activiteiten zijn. Zoals het ontwikkelen van een methode of nieuwe werkwijze, het organiseren van een training of het doen van onderzoek. Maar het kan ook een activiteit zijn die werknemers meer grip geeft op hun loopbaan of ondersteunt bij het leven lang leren. Je kan dus denken aan het aanbieden van scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, het bevorderen van een gezonde werkomgeving of het implementeren van maatregelen om werkstress te verminderen.

Concreet kan gedacht worden aan:

  • Het uitvoeren van PMO’s
  • Leiderschapstraining
  • Medewerkersonderzoek
  • Vitaliteitsbeleid
  • Preventie van verzuim
  • En de eigen HR project uren

Hoe kan je gebruik maken van de MDIEU subsidie?

Als HR manager wil je natuurlijk weten hoe je gebruik kunt maken van de MDIEU subsidie voor jouw organisatie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dien je eerst een bedrijfsanalyse te maken. Hiermee worden knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid in kaart gebracht. Je kan de analyse zelf uitvoeren, maar kan ook iemand inhuren. Als je besluit ook een activiteitenplan op te stellen en als de subsidie daarvoor is toegekend, ontvang je een vaste vergoeding van 5.000 euro voor de uitgevoerde bedrijfsanalyse. Interesse in een externe uitvoering van de bedrijfsanalyse? Neem dan contact met ons op!

Na de bedrijfsanalyse stel je een plan op waarin je aangeeft welke activiteiten je wilt ondernemen om de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers te bevorderen. Je gaat in op de knelpunten die uit de bedrijfsanalyse naar voren komen. Het is belangrijk dat dit plan goed onderbouwd is en aansluit bij de doelstellingen en behoeften van zowel het bedrijf als de medewerkers. Daarnaast dien je ook een begroting op te stellen waarin je aangeeft hoeveel financiële ondersteuning je nodig hebt. Let op! De subsidie is tijdelijk en kan alleen in 2024 nog aangevraagd worden. De aanvraagtijdsvakken staan open tussen: 2 april en 26 april en 2 september tot en met 27 september. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag is 75.000 euro. De activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid komen voor 50% subsidie in aanmerking.

Nadat je plan is goedgekeurd, ontvangt jouw organisatie een subsidiebedrag waarmee de geplande activiteiten kunnen worden gefinancierd. Het is echter wel belangrijk om rekening te houden met de voorwaarden en criteria die verbonden zijn aan de MDIEU subsidie.

Wat zijn de voordelen van de MDIEU subsidie?

De MDIEU subsidie biedt diverse voordelen voor zowel jou als HR manager, als voor jouw organisatie. Ten eerste geeft het je de mogelijkheid om concrete stappen te zetten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability. Hierdoor kan je een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van jouw medewerkers.

Daarnaast helpt de subsidie om financiële drempels weg te nemen, waardoor je meer ruimte hebt om investeringen te doen op het gebied van personeelsbeleid. Dit kan leiden tot hogere medewerkerstevredenheid, betere prestaties en een hogere retentie van personeel binnen jouw organisatie.

Conclusie

Als HR manager is het belangrijk om op de hoogte te zijn van subsidies en regelingen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het personeelsbeleid binnen jouw organisatie. De MDIEU subsidie biedt specifiek ondersteuning op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability binnen het MKB.

Door gebruik te maken van deze subsidie kan je als HR manager concrete stappen zetten om de gezondheid, vitaliteit en ontwikkeling van jouw medewerkers te bevorderen. Daarnaast helpt de subsidie om financiële drempels weg te nemen en meer ruimte te bieden voor investeringen.

Voor meer informatie over de subsidie verwijzen we je naar: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-bedrijven/subsidie-aanvragen

Interesse in het gebruik van de MDIEU subsidie en wil je ondersteuning in het proces? Neem dan contact met ons op!

Jeroen Veerman, Directeur

Meer info over de MDIEU subsidie?

Neem contact op met Jeroen Veerman