HR-Trends 2024: Hoe H&S Adviesgroep inspeelt op ontwikkelingen

In de dynamische wereld van Human Resources (HR) evolueren trends voortdurend, gestuurd door veranderende technologieën, sociaal-economische verschuivingen en de groeiende behoefte aan een meer mensgerichte benadering van werk. Als we de lens richten op de recente ontwikkelingen, worden HR-professionals geconfronteerd met een scala aan uitdagingen en kansen die de traditionele arbeidssfeer op zijn kop zetten. Van de opkomst van digitale HR-platforms tot de nadruk op welzijn op de werkplek, de HR-trends van vandaag vormen de koers van de toekomst van werk. In dit tijdperk van continue verandering en innovatie is het essentieel voor organisaties om op de hoogte te blijven van de nieuwste HR-trends om niet alleen concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt, maar ook om een veerkrachtige, betrokken en productieve werkomgeving te creëren. We zien ieder jaar verschillende lijstjes met HR trends voor het komende jaar voorbij komen en ondanks dat er best wat verschillen zitten in de thema’s, komen een aantal trends op alle lijstjes voor. Graag nemen we je mee in deze trends en bespreken we hoe we hier als H&S Adviesgroep op aansluiten.

Trend 1. Talentontwikkeling boven recruitment

In 2024 verschuift de focus van recruitment verder naar talentontwikkeling. Het is als organisatie belangrijk om de personeelsbezetting af te stemmen op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Om voldoende wendbaar te zijn, nu en in de toekomst, is het belangrijk dat HR vormgeeft aan een strategisch personeelsbeleid. Bij H&S Adviesgroep hebben we gemerkt dat organisaties toch nog vaak externe kandidaten zoeken zonder de potentiële schatkist van vaardigheden en ambities van hun zittend personeel te benutten of inzichtelijk te maken. Gelukkig weten steeds meer organisaties ons te vinden met de vraag om mee te denken in het strategisch personeelsbeleid of voor het inzetten van een ontwikkelassessment. Onze ontwikkelassessments bieden inzicht in de competenties, talenten, drijfveren en het potentieel van jouw huidige medewerkers. Dit leidt tot concrete ontwikkelplannen en stimuleren werkelijke groei.

Trend 2. Skills-based hiring

Steeds meer organisaties lopen tegen het probleem aan dat de kandidaat met ‘het perfecte cv’ niet te vinden is. Kijken naar drijfveren, vaardigheden en talenten in plaats van diploma’s en specifieke werkervaring is de oplossing. 2024 wordt dan ook het jaar voor organisaties om definitief vaarwel te zeggen tegen de traditionele manieren van werven. Onze zusterorganisatie ‘Regio Talent’ is bedreven om vanuit competenties, skills en talenten te kijken naar een passende match. H&S Adviesgroep maakt in de assessments onder andere gebruik van de Q1000 persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de Big Five theorie en het AB5C-model van Hofstee. Door persoonlijkheid in kaart te brengen kunnen we reacties beter begrijpen en voorspellen. Onderzoek toont namelijk aan dat persoonlijkheid, los van intelligentie, invloed heeft op werkprestaties (Schmidt & Hunter, 1998). Door toevoeging van deze vragenlijsten zijn we in staat verder te kijken dan enkel het cv.

Trend 3. Opkomst AI in HR-tech

We kunnen in 2023 niet meer heen om AI en ook binnen HR is de opkomst van AI een hot topic. ChatGPT is binnen een jaar tijd razend populair geworden en terecht, want het kan veel werk uit handen nemen. In de wereld van HR biedt AI nieuwe mogelijkheden om processen te stroomlijnen, gegevensgestuurde besluitvorming te verbeteren en de algehele werknemerservaring te verrijken. Hoewel de integratie van AI in HR processen aanzienlijke voordelen biedt, brengt het ook ethische en privacyoverwegingen met zich mee. Het is van cruciaal belang dat organisaties transparantie waarborgen, ethische normen handhaven en gevoelige gegevens op verantwoorde wijze beheren bij het implementeren van AI-oplossingen in HR. In het hart van deze ontwikkelingen ligt de uitdaging om technologische vooruitgang te omarmen en tegelijkertijd de menselijke aspecten van HR te behouden.

Vanuit H&S Adviesgroep en Regiotalent kijken we met enthousiasme naar nieuwe technologieën, alhoewel we het ook belangrijk vinden dat onze oplossingen persoonlijk blijven en dat we echt maatwerk bieden. Al enige jaren maken we gebruik van serious gaming als onderdeel van onze leiderschapsassessment en volgen we alle technologische ontwikkelingen op de voet om deze toe te kunnen passen in onze dienstverlening.

Trend 4. Diversiteit en inclusie  

Onze aanpak voor talentgericht selecteren en ontwikkelen is ontwikkeld vanuit de visie dat je breder moet kijken dan alleen vanuit de nauwe mal van een functieprofiel. Zo ontstaat er meer ruimte voor diversiteit binnen organisaties. Het voordeel hiervan is ruimschoots bewezen: organisaties worden creatiever en flexibeler, mensen voelen zich meer op hun plek, waardoor ze beter presteren en minder verzuimen. Maar hoe zet je de eerste stap op het gebied van diversiteit en inclusie? H&S Adviesgroep biedt een mooie aanpak en een instrument in de vorm van de inclusiescan. Deze brengt in kaart welke vaardigheden mensen in huis hebben om inclusie tot een succes te maken, meer ruimte te bieden voor verschillen en ieders talent beter te benutten.

Trend 5. Werknemerservaring en welzijn

In 2024 komt een nog grotere focus te liggen op het welzijn van medewerkers, met nadruk op psychosociale veiligheid, een goede werk-privé balans en werkplezier. In onze medewerkers-onderzoeken besteden wij ruime aandacht aan deze thema’s en door onze benchmark kan je  zien hoe jouw organisatie het doet ten opzichte van soortgelijke organisaties in de regio. 

Trend 6. HR Analytics

We merken dat steeds meer bedrijven gebruik willen maken van data-analyses om weloverwogen HR beslissingen te kunnen nemen; van het voorspellen van het personeelsverloop tot het optimaliseren van de personeelsplanning. H&S Adviesgroep zet Power BI in om verbanden te herkennen en geeft organisaties de mogelijkheid om via een digitaal datadashboard nog meer verdieping te brengen in de analyse van resultaten. Daarnaast verzamelen wij bijvoorbeeld op verschillende manieren salarisgegevens om ook op het vlak van beloning datagedreven advies te kunnen geven.

We zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe jouw organisatie inspeelt op de belangrijkste HR trends en gaan graag met je in gesprek om te kijken hoe we jullie ook in 2024 hierbij kunnen ondersteunen.

Monique Dijkhuizen

Meer info over H&S Adviesgroep?

Neem contact op met Monique Dijkhuizen