De ideale teamplayer volgens Lencioni

Om goed teamwork te kunnen creëren is het van cruciaal belang om teamleden te hebben die effectief kunnen samenwerken. Maar hoe herken je de ideale teamplayer? Patrick Lencioni, schrijver van de bestseller “de 5 frustraties van teamwork”, heeft het concept van de ‘ideale teamplayer’ ontwikkeld. Dit concept kan als leidraad dienen voor het creëren van succesvolle en samenhangende teams. Laten we eens kijken naar de kenmerken die volgens Lencioni een teamspeler ‘ideaal’ maken.

1. Humble (Bescheiden)

De ideale teamspeler is bescheiden en erkent de bijdragen van anderen. Bescheidenheid betekent niet het ontbreken van zelfvertrouwen, maar eerder het vermogen om het teambelang boven het individuele ego te plaatsen. Een bescheiden teamspeler zoekt geen persoonlijke erkenning, maar streeft naar het succes van het gehele team.

2. Hungry (Gedreven voor Succes)

Een ideale teamspeler is gedreven en heeft een onstilbare honger naar succes. Deze honger vertaalt zich in een sterke werkethiek, doorzettingsvermogen en een verlangen om doelen te bereiken. Een gedreven teamspeler neemt initiatief, blijft gefocust op het volbrengen van taken en is bereid extra inspanningen te leveren voor het collectieve succes van het team.

3. People Smart (Emotionele intelligentie- goed met Mensen)

Lencioni benadrukt het belang van interpersoonlijke vaardigheden in een team. Een ideale teamspeler is ‘people smart’, wat betekent dat hij of zij effectief kan communiceren, empathisch is en gemakkelijk relaties kan opbouwen. Goede teamspelers begrijpen de behoeften en emoties van anderen en kunnen conflicten oplossen op een constructieve manier.

Het Samenspel van Eigenschappen

Lencioni benadrukt dat alle eigenschappen aanwezig moeten zijn om echt bij te kunnen dragen aan goed teamwork. Zo kan een bescheiden en gedreven persoon die niet over emotionele intelligentie beschikt wellicht aanvankelijk veel bereiken, maar zal deze op de lange termijn toch vaak de onderlinge relatie verstoren. Een persoon die goed met mensen om kan gaan en bescheiden is, maar niet ‘hongerig’, zal teamleden frustreren door alleen te doen wat nodig is. Tot slot kan een teamlid dat gedreven en goed met mensen is, maar echt niet bescheiden, een hele negatieve invloed hebben op de samenwerking in het team. Dit type weet zich te profileren als een goedbedoelende collega, terwijl hij vooral denkt aan zijn eigen behoeften en andere weet te manipuleren. Als de overige teamleden dit doorkrijgen is dit vaak onherstelbaar. 

Toepassen van deze kennis in de praktijk

Bij het werven van nieuwe medewerkers die intensief met anderen moeten samenwerken is het dus verstandig om te onderzoeken of de kandidaat over bovenstaande eigenschappen beschikt.

Om reeds bestaande teams te helpen om het teamwork te verbeteren moet je ervoor zorgen dat alle teamleden bekend zijn met bovenstaande kenmerken en weten waarin ze tekortschieten. Als elk teamlid zich bewust is van zijn rol als ‘ideale teamspeler’, zal het team als geheel gedijen en kunnen groeien. Wil je weten hoe H&S Adviesgroep je hierbij kan helpen? Neem direct contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. 

Monique Dijkhuizen

Meer info over teamontwikkeling?

Neem contact op met Monique Dijkhuizen