Belangrijke elementen voor een geslaagd medewerkersonderzoek

Geloof het of niet, maar het einde van het jaar komt weer in zicht, wat betekent dat jaarevaluaties binnen organisaties weer voor de deur staan. Dit is vaak ook een moment om stil te staan bij de prestaties van jouw organisatie en de tevredenheid van je medewerkers. Heb jij dit jaar nog geen medewerkersonderzoek uitgevoerd maar zou je dit voor meer inzicht nog wel voor het einde van het jaar willen doen? Dan is dit het moment! We nemen je graag mee in de belangrijke elementen van een medewerkersonderzoek en de mogelijkheden bij H&S Adviesgroep.

Onderzoek heeft het belang van tevreden medewerkers aangetoond. Medewerkers met een hoge mate van tevredenheid zijn productiever, melden zich minder vaak ziek en verlaten het bedrijf minder vaak. Ook de algemene klanttevredenheid en de prestaties op de werkvloer worden beter beoordeeld. Om de tevredenheid van de medewerker te meten kan gebruik worden gemaakt van een medewerkersonderzoek.

Een medewerkersonderzoek is een instrument om feedback van medewerkers te verzamelen. Je krijgt een scherp beeld van hoe de organisatie, de teams en de medewerkers ervoor staan. Wat gaat er goed en waar is nog verbeterpotentie binnen de organisatie? In hoeverre is de organisatie succesvol, bekeken vanuit het perspectief van medewerkers? Je eigen medewerkers weten namelijk als geen ander wat er slimmer, beter en leuker kan!

Het medewerkersonderzoek van H&S Adviesgroep helpt je hierbij. Een medewerkersonderzoek meet veel meer dan alleen de tevredenheid van medewerkers. Onderwerpen als samenwerking, leiderschap, de cultuur, de organisatiestructuur, arbeidsomstandigheden en ontwikkeling passeren de revue. Er spelen namelijk verschillende aspecten een rol in medewerkerstevredenheid. Met een uitgedachte, gebruiksvriendelijke en een op maat gemaakte vragenlijst krijg je inzichtelijk wat er waar in de organisatie speelt. 

Het resultaat van het medewerkersonderzoek geeft de organisatie aanleiding om na te denken over een plan van aanpak en hier richting aan te geven, bijvoorbeeld door wijziging in het beleid door te voeren. Door de zwakke punten van een organisatie naar aanleiding van een medewerkersonderzoek aan te pakken creëer je een organisatie waar medewerkers met plezier werken en zich gehoord voelen.

Welke elementen zijn belangrijk voor een geslaagd medewerkersonderzoek?

Er zijn een aantal onderdelen van essentieel belang voor een goede uitvoering van een medewerkers onderzoek. Ga de volgende punten na, heb jij alles verwerkt in je medewerkersonderzoek?

Bedenk wat je binnen de organisatie wil meten.

Welke onderwerpen wil je in het onderzoek belichten? Welke onderwerpen spelen een grote rol binnen de organisatie? Over welk onderwerp binnen de organisatie zou je de mening van je medewerkers willen horen?

Bedenk wat je met het medewerkersonderzoek wil bereiken.

Dit is belangrijk voor de communicatie naar je medewerkers. Maar dit betekent ook dat vooraf afgestemd wordt hoeveel tijd de organisatie gaat vrijmaken voor de opvolging van de resultaten. Een medewerkersonderzoek is een interventie waarmee vertrouwen vergroot kan worden, maar ook beschadigd kan raken. Het belang van een goede voorbereiding en opvolging is daarom essentieel.

Maak het medewerkersonderzoek onderdeel van het strategisch ontwikkelproces.

Past het medewerkersonderzoek binnen de organisatiedoelen? Zorg dat het aansluit bij het interne beleid en zorg ervoor dat het geen losstaande interventie is zonder connectie met de doelen of strategie van de organisatie.

Zorg voor draagvlak binnen de organisatie.

De eerste stap is het verkrijgen van betrokkenheid van het management, zodat zij zich onderdeel voelen van het proces. Betrek hen ook bij de communicatie en opvolging. Zonder draagvlak ontstaat weerstand: op het proces, de vragen en het onderzoek. Als medewerkers of leidinggevenden de toegevoegde waarde van het onderzoek niet inzien zal er ook weinig bereidheid zijn in de opvolging.

Zorg ervoor dat de vragenlijst anoniem ingevuld kan worden.

Je wil tenslotte als organisatie weten wat er echt speelt op de werkvloer en geen sociaal wenselijke antwoorden ontvangen. Veel organisaties werken daarom met externe partijen. Doordat de organisatie zelf niet het beheer heeft van de resultaten geeft dat een veilig gevoel bij de medewerkers en is de bereidheid om de vragenlijst in te vullen vaak hoger.

Denk aan de kracht van herhaling, zorg voor herhaaldelijke communicatie over het onderwerp en het belang ervan.

Wees duidelijk en op tijd over dat het onderzoek eraan komt, wat het doel is, wat het betekent voor een individuele medewerker en wat er met de opvolging gaat gebeuren. Creëer ambassadeurs en communiceer via verschillende kanalen.

Besteed aandacht aan het delen van de resultaten binnen de organisatie en zorg voor begrijpelijke rapportages.

Het is belangrijk, wederom voor het creëren van draagvlak, dat de resultaten worden gedeeld met de gehele organisatie en niet alleen met het management. Zorg er daarom voor dat jouw rapportages door eenieder te begrijpen zijn.

Ga in gesprek met de verschillende afdelingen en geef medewerkers de mogelijkheid om hun antwoorden toe te lichten.

Zo krijg je nog meer inzicht in de ervaring en beleving van medewerkers per onderwerp. Zorg dat de gespreksleiders weten wat er van hen verwacht wordt. Op welke manier pak je dit gesprek aan en hoe leg je het gesprek vast? Laat je eventueel extern begeleiden. Het kan zijn dat gevoelige of moeilijke gesprekken naar voren komen en deze wil je niet uit de weg gaan. Een externe staat neutraal in het gesprek.

Ga over op een plan van aanpak en betrek de managers hierbij.

Je medewerkers hebben tijd vrijgemaakt om hun mening te geven. Zorg er daarom voor dat zij zich gehoord voelen en maak een plan van aanpak. Hoe ga je ervoor zorgen dat de resultaten de volgende keer beter zijn?

Opvolging van het plan van aanpak.

Integreer de opvolging van de resultaten in een bestaand overleg. Maak het behalen van de nieuwe doelen of resultaten een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo zien medewerkers direct dat het onderzoek en de mening van de medewerkers belangrijk is.

Blijf het medewerkersonderzoek herhaaldelijk uitvoeren.

Op deze manier blijf je monitoren wat er binnen de organisatie speelt en zie je terug of de opvolging van de resultaten het gewenste effect heeft.

Waarom zou ik een onderzoek door een externe partij laten uitvoeren?

Met bovenstaande tips heb je een goede richtlijn voor het zelf uitvoeren van een medewerkersonderzoek. Desondanks is ons advies om een medewerkersonderzoek niet zelf uit te voeren. Als je nog niet eerder een medewerkersonderzoek hebt gedaan is het namelijk belangrijk dat je eerste onderzoek gelijk een succes is. Als het niet gelijk slaagt is de kans groot dat medewerkers bij een volgend onderzoek niet meer deelnemen. Wil je dat jouw medewerkers jaarlijks meedoen aan een onderzoek? Werk dan samen met H&S Adviesgroep. We zetten de nadelen van het zelf uitvoeren van een medewerkersonderzoek op een rij:

 • Je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Je kunt de resultaten niet afzetten tegen de resultaten van andere bedrijven. Je weet dus niet of resultaten gebruikelijk zijn of niet.
 • Medewerkers willen de bevestiging dat hun antwoorden anoniem ingevuld worden. Als je het onderzoek zelf beheert kan al snel het gevoel gewekt worden dat antwoorden individueel inzichtelijk zijn.
 • Een externe partij heeft ervaring met de interne communicatie betreffende een medewerkersonderzoek. Een externe partij zorgt dat de communicatie aansluit bij jouw medewerkers.
 • Het scheelt je een hoop werk en tijd om de resultaten om te zetten in een duidelijke rapportage.
 • Een externe partij kan met je sparren over onderwerpen die handig zijn om in het onderzoek mee te nemen.
 • Een externe partij kan helpen met het analyseren van de resultaten. Zo hoef je de ingewikkelde data en interpretaties niet alleen door te lopen.

Wat is er bijzonder aan het medewerkersonderzoek van H&S Adviesgroep?

Als je op google zoekt naar partijen die een medewerkersonderzoek uitvoeren krijg je al snel 24.000 resultaten, er zijn een hoop partijen om uit te kiezen. Waarom zou je met de keuze uit al deze partijen toch kiezen voor een medewerkersonderzoek bij H&S Adviesgroep? We zetten het voor je op een rijtje:

 • Persoonlijk: Gedurende het hele proces staan we met elkaar in contact. We stemmen wensen, projectplannen en communicatie met elkaar af. Als dit met elkaar is afgestemd kunnen wij naar wens de verantwoordelijkheid over het gehele voortraject op ons nemen.
 • Maatwerk: Jouw organisatie, doelen en thema’s staan centraal. Wij adviseren, stemmen af over de vorm, inhoud, de vorm en doelgroep. Op deze manier ontvang je een gepersonaliseerd en op maat gemaakt onderzoek.
 • Benchmark: Het is mogelijk de resultaten te vergelijken met bedrijven uit de regio. Op deze manier kom je erachter hoe jij scoort ten opzichte van bedrijven uit de regio Noord-Holland Noord. Zo weet je of het gebruikelijk is dat bepaalde onderwerpen lager scoren binnen de regio of dat dit een belangrijk signaal is voor de organisatie.
 • Vergelijk met voorgaande jaren: Heb je eerder een medewerkersonderzoek bij ons gedaan? Dan kunnen we naar wens de resultaten afzetten tegen de resultaten van het voorgaande jaar.
 • Online beschikbaar: Ontvang je rapportage online. Dit geeft je de mogelijkheid om de data nog uitgebreider te exploreren.
 • Actieplan: We maken resultaten en feedback van werknemers inzichtelijk in een actieplan. We geven aanbevelingen in wat goed is om te behouden maar ook waar nog verbeterpunten liggen. Uiteraard kunnen we ondersteunen in de uitvoering van de actiepunten.
 • Op afdelingsniveau: We kunnen de resultaten opsplitsen tot op afdelingsniveau. Zo weet je per afdeling wat er speelt en waar de aandachtspunten liggen.
 • Puls onderzoek: We kunnen vervolgonderzoek doen om de resultaten van opvolging te kunnen meten.
 • Dynamisch: Het is mogelijk de vragenlijst in twee verschillende vormen af te nemen. Je kan verdeeld over het jaar opgesplitst vragen uit laten sturen zodat men meermaals een korte vragenlijst invult, maar het is ook mogelijk de vragenlijst in zijn geheel 1x per jaar te versturen.

Heb jij dit jaar nog geen medewerkersonderzoek uitgevoerd maar ben je door dit artikel wel gemotiveerd om eens informatie in te winnen? Neem dan contact met ons op!

Meer info over medewerkersonderzoek?

Neem contact op met Jeroen