Performance management

Heel letterlijk is performance management het beheren van de prestaties. De kijk op het beheren van prestaties is in de afgelopen tijd behoorlijk veranderd. De traditionele vorm wordt gekoppeld aan een individueel beoordelingssysteem. Een jaarlijks gesprek waarin veelal achterhaalde doelen worden besproken met een moeizaam verloop.

Inmiddels zijn veel organisaties toe aan vernieuwing: een faciliterend instrument waarbij de medewerker centraal staat. Deze aanpak wordt wetenschappelijk onderbouwd, want intrinsiek gemotiveerde medewerkers zorgen voor betere organisatieprestaties. Maar voor ons betekent een moderne performance management cyclus vooral ook dat deze is afgestemd op jouw organisatie en de medewerkers.

Organisatiedoelstellingen

Om de organisatiedoelstellingen te behalen, is en blijft performance management van cruciaal belang. Door strategische doelen te vertalen naar operationele doelen, zorg je ervoor dat de bijdrage aan het eindresultaat inzichtelijk is, wat zorgt voor betrokkenheid. Concrete afspraken maken, sturen op gedrag met competentiemanagement en tijdig bijsturen helpt bij het effectief én efficiënt behalen van de doelen van de organisatie.

Ontwikkeling medewerkers

Performance begint bij het talent van de medewerkers. Weet jij waar je medewerkers blij van worden? Of wat ze zichzelf zien doen over vijf jaar? Door feedback te combineren met vooruitkijken, oftewel feedforward, zorg je voor verbetering richting de toekomst. Het levert een bijdrage aan het optimaal inzetten van talent en zorgt ervoor dat de juiste medewerker op de juiste plek zit.

Aan de slag met performance management

Ben jij van plan de performance management cyclus binnen de organisatie op te zetten of te verbeteren? H&S Adviesgroep helpt je hier graag bij.

Dit pakken wij aan volgens de methode van design thinking. Jouw organisatie en de bijhorende behoeften staan hierin centraal, waarmee het fundament voor de cyclus wordt neergezet. Vervolgens worden de gebruikers (zowel medewerkers als leidinggevenden) betrokken en brainstormen we samen over het prototype. Dit prototype wordt getest in de praktijk, geëvalueerd en verbeterd. Naar wens kan dit proces opgevolgd worden met een gerichte training op het voeren van een goed gesprek en de benodigde gespreksvaardigheden, zodat tevens concrete handvatten worden geboden om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Design Thinking methode

Meer info over Performance Management?

Neem contact op met Monique