Management Development

Management Development is geen op zichzelf staand traject. Het moet duidelijk aansluiten bij de strategie en de cultuur van de organisatie en de mensen binnen de organisatie. Elk team en elke medewerker individueel geeft op een eigen wijze vorm aan het beleid. Naast het talent dat iemand heeft, moet ook de persoonlijke waarde aansluiten bij de visie van de organisatie. Alleen dan is er een match die tot meer leidt.

Professionele ontwikkeling

De MD programma’s van H&S Adviesgroep zorgen voor een gezonde balans tussen de belangen van de organisatie en die van het individu. En tussen de mogelijkheden van de medewerker en die van het bedrijf. Op deze manier blijft de betrokkenheid van medewerkers hoog en is de kans op (relevante) professionele ontwikkeling het grootst.

Het resultaat? Een tastbare prestatieverbetering van de zowel de deelnemers, als van de betreffende organisatie.

H&S Adviesgroep levert maatwerk. Altijd. De inhoud van onze programma’s is volledig afgestemd op de specifieke doelstellingen van onze opdrachtgevers. Het kan zowel gaan om het opdoen van kennis, als het aanleren van vaardigheden.

Meer weten? Lees de praktijkcases of neem contact met ons op!

De uitgangspunten van onze MD programma’s :

 • Van strategie naar management development
  De visie en strategie van de organisatie vormen de basis van alle MD programma’s. Het doel is om de ontwikkelthema’s binnen het MD programma concreet en integraal te verbinden aan de strategische doelstellingen.

De vragen die hierbij centraal staan zijn onder andere : Welke managementstijl is er nodig om onze doelstellingen te realiseren? Waar maken we het verschil?

 • Eerst het wat en dan het hoe
  Alleen wanneer duidelijk is wat een MD programma moet opleveren, zowel in gedrag als in bereikte organisatie doelstellingen, kan de aanpak en de inhoud bepaald worden.

Vragen waar we hierbij aandacht aan besteden zijn: Wat gaat er veranderen? Wat moet er zichtbaar worden? Welke meetbare resultaten moeten worden gerealiseerd?

 • Resultaatgericht werken aan management development
  De huidige en gewenste situatie wordt in kaart gebracht. We doen een nulmeting. Daarna meten we de voortgang zowel voor het gehele programma als voor de deelnemers. Het uitgangspunt is een transparant proces zowel voor de deelnemers, HR, als de lijnmanagers.

Algemeen gesteld zijn de vragen : Waar staan we nu? Waar willen we naar toe?

 • Organisatiepatronen en organisatiesystemen
  Elke organisatie kent patronen en systemen in relaties, in samenwerking en in communicatie stijlen. In deze fase, waarin we de doelstellingen en beoogde resultaten van een MD programma inventariseren met de stakeholders (directie, HR, lijnmanagers), zijn we gericht op het ontdekken van deze patronen en systemen. Deze worden blootgelegd, benoemd en verwerkt in het plan van aanpak.

Een aantal voorbeeld vragen in deze fase : Hoe is de hiërarchie binnen de organisatie? Hoe verloopt de (lijn) communicatie?

 • Voorbeeldgedrag aan de top
  De betrokkenheid en commitment van het management team bij de uitvoering van het MD programma is van groot belang. Belangrijk uitgangspunt voor het realiseren van het gewenste resultaat is de consistentie tussen de verschillende leidinggevende niveaus en daarmee de bepaling waar ontwikkeling moet starten.

Het juiste voorbeeldgedrag vanuit de top is doorslaggevend voor het slagen van het MD programma. Als het hogere management niet geneigd is om te reflecteren, te ontwikkelen en te veranderen, hoe kun je dat dan verwachten van de rest van de organisatie…?

 • Naast gedrag ook context
  Over het algemeen zijn MD programma’s gericht op het ontwikkelen van de gewenste competenties bij leidinggevenden. Echter, zolang de context het gedrag ontmoedigt of geen beroep doet op leidinggevenden om het gewenste gedrag te vertonen, beklijft de ontwikkeling niet. De context is minstens zo belangrijk.

Ons uitgangspunt is, om vanuit strategische organisatiedoelstellingen en de gewenste doelstellingen van het MD programma ook andere organisatie variabelen te onderzoeken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld structuur en systemen. We geven advies ten aanzien om maatregelen dan wel veranderingen door te voeren, zodat het gewenste gedrag gestimuleerd en beloond wordt in de praktijk.

 • Deelnemers zelf aan de ‘MD ontwerptafel’
  Een nauwe betrokkenheid van de deelnemers in het inhoudelijk ontwerpen en vorm geven van het MD programma is het streven. Hiermee doen we een beroep op zelfsturing en wordt de verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling en de gewenste resultaten van het MD programma gestimuleerd.

Onze ervaring leert dat hiermee het creëren van draagvlak, het daadwerkelijk leren en ontwikkelen, positief wordt beïnvloed. Deze aanpak doet een beroep op eigenaarschap en stimuleert daarnaast samenwerking binnen de groep.

 • Complementair team
  De veranderende omgeving van organisaties vraagt om interne variëteit. Medewerkers hebben elkaar nodig om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Om de klus te klaren. Door mensen met verschillende kwaliteiten bij elkaar te zetten kan de totale prestatie meer worden dan de som der delen. Binnen het MD programma wordt het inzicht in de persoonlijke kwaliteiten (en de valkuilen daarvan) ontwikkelt, net als de effecten ervan op anderen en wordt tot slot interactie en samenwerking gestimuleerd.

 • Diversiteit werkvormen en relatie praktijk
  Binnen de MD programma’s wordt met verschillende werkvormen gewerkt. Dit houdt het geheel niet alleen afwisselend en aantrekkelijk, maar het programma sluit nog beter aan bij de verschillende leerstijlen van de individuele deelnemer. Anderzijds is er op deze wijze altijd de koppeling naar de dagelijkse werkpraktijk. De opdrachten binnen het programma leveren daadwerkelijk iets op voor de organisatie en dragen daarmee direct bij aan de gestelde organisatiedoelstellingen.
Nieuws
09-02-2021
In je joggingbroek en blouse in de zoommeeting, terwijl je op de achtergrond een stemmetje ...
24-07-2020
Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen voor het gratis ontwikkeladvies onder de NL Leert Door subsidie, heeft de ...
14-05-2020
Een aantal weken geleden vroegen we organisaties in Noord-Holland naar de impact van Corona op ...
04-07-2019
Regio Talent, zusterorganisatie van H&S Adviesgroep, ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid om talenten uit de ...
Bekijk overige nieuws berichten
Nieuwsbrief
Vul hieronder je e-mailadres in om je aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Social media
H&S Adviesgroep is ook te volgen via social media. Like onze facebook pagina, volg ons op twitter of instagram of verbind met Linked in.
Contact

Heb je een vraag of wil je meer informatie over wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

H&S Adviesgroep B.V.
Arcadialaan 28b
1813 KN Alkmaar
info@hsadviesgroep.nl
072 - 512 52 30

Cookie instellingen

H&S Adviesgroep | Regio Talent gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.